mercoledì, luglio 29, 2009

Suma dacord con i mazaterùn

Quei d'la Lega i'han dit che us déva parlà in dialat? Nuiatar suma d'acord. Da chi in pö mi a scrivarö sultant int'ar me dialàt. I ginves i scrivaran in ginves, i meneghèi i scrivaran in meneghèi, i gianduia ancasì. I venesiou l'è mei ch'i scrivan no, parchè as capisa un gnat. I guataron ch'i vagan a piasl int'ar cü. Stè in gamba, saltaciuenda, bsèi, malnat.

Nessun commento: